...για μια καλύτερη ζωή

Στηθοσκόπια Riester

Τα στηθοσκόπια Riester κατασκευάζονται στη Γερμανία και φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας "Riester R".