...για μια καλύτερη ζωή

Επιλογές Αγοράς Επιλογές Αγοράς

Αεροστρώματα Κατάκλισης

Το αερόστρωμα κατακλίσεων είναι ένα σύστημα θεραπείας βασισμένο στην εναλλασσόμενη ροή του αέρα. Αποτελείται από μια ηλεκτρική αντλία παραγωγής και διοχέτευσης αέρα στο αερόστρωμα. Η εναλλαγή του αέρα στους θαλάμους του στρώματος γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το βάρος του ασθενή και το βαθμό πρόληψης ή θεραπείας που θέλουμε να επιτύχουμε. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η αποφυγή των συνεχών πιέσεων που ασκούνται στο σώμα με αποτέλεσμα την κακή κυκλοφορία του αίματος και τη νέκρωση των ιστών που οδηγούν σε έλκη.

150.00 τελική τιμή με ΦΠΑ
Νέο προϊόν
150.00 τελική τιμή με ΦΠΑ
Νέο προϊόν
150.00 τελική τιμή με ΦΠΑ
250.00 τελική τιμή με ΦΠΑ
Νέο προϊόν
Νέο προϊόν
espa banner espa banner